Noticia
Comparteix

Recordem Ghandi

14/02/2011

El 30 de gener de 1948, Mohandas Karamchand Ghandi, el cèlebre Mahatma Gandhi, famós entre els famosos, fou assassinat per un jove fanàtic. Ara, doncs, fa 63 anys que la Humanitat perdé un dels més grans homes que han viscut amb nosaltres. en alguns aspectes, pot semblar que el seu pas per aquest món hagi estat gairebé inútil, ja que sembla que tot continua igual de desordenat.

Tanmateix, bé caldrà reconèixer que el seu exemple ha estat força profitós. És clar que haurem d’admetre que ho hauria de ser molt més, però és de tothom conegut que els principis que Gandhi professava, i que exhibí tot al llarg de la seva vida, són coneguts arreu i que, com una fèrtil llavor, han brotat múltiples associacions i activitats inspirades en el seu mestratge i amb evidents fruits benefactors per a la Societat, i en camps tan diversos com la política, l’ensenyament i l’humanitarisme o la filantropia.

Aquí mateix, a casa nostra, tenim l’exemple de l’admirable labor que fa el DENIP, la Diada Escolar de la No-violència i la Pau, que ja fa molts anys s’està celebrant a les nostres escoles amb un destacat i profitós acte final cada 30 de gener. Són molts els mestres que promouen intensa activitat amb el tema de la no-violència, divulguen la doctrina de Gandhi i rematen la tasca cada any el 30 de gener. Aquesta activitat ha de penetrar a les conseqüències de la nostra quitxalla i els ha de marcar prou endins a fi que durant tota la vida tinguin ben assimilitats els principis de la no-violència, el record de la vida de Mahatma Gandhi i estiguin ben convençuts que els conflictes que trobaran al llarg de la seva vida no s’han de solucionar a cops de puny ni amb pistoles. Que es poden aconseguir més i millors solucions amb la no-violència que amb guerres. La no-violència no busca vèncer sinó convèncer i per això no genera ressentiments que poden provocar revenges. Sumem-nos, doncs, a la gran colla de seguidors de Gandhi i, almenys cada dia 30 de gener, tinguem un bon record d’aquest home, veritable apòstol i símbol de la pau.

  ContacteaTotArreu.com | © informadordemartorell.cat